O nás

Spoločnosť LP Construction s.r.o. je slovenskou spoločnosťou, ktorá bola založená 09.12.2011 a od 20 januára 2012 je držiteľkou povolenia s číslom AA/2012/3915/2529/OPČSSZ na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.


Našim prvoradým cieľom je kvalitne a na profesionálnej úrovni poskytovať služby v oblasti ľudských zdrojov, rovnako pre zamestnávateľov, ako i pre záujemcov o zamestnanie. V súčasnom konkurenčnom prostredí sa stáva kvalita zamestnancov jedným z kľúčových predpokladov úspechu výrobných i nevýrobných podnikov a práve preto sa našim klientom snažíme poskytnúť flexibilitu, kvalitu a samozrejme zníženie nákladov pri zabezpečovaní pracovnej sily tak, aby sa mohli plne sústrediť na dôležitejšie činnosti svojho podnikania a jeho budúcnosť.